UPDATES Thors Hammer September 2019

OPPDATERING 20/9/2019 – Fareområdene vil ikke bli benyttet mandag 23 september. Første mulighet blir da tirsdag 24 september fra 14:00L.

UPDATE 20/9/2019 – Hazard area will not be used monday september 23rd. First opportunity will be tuesday 24th september from 14:00L.

Det vil i tidsrommet 23. – 27. september 2019, bli gjennomført testskyting fra Oksebåsen på Andøya. Skytingen vil finne sted mellom klokken 1400 og 2000 lokal tid. Sjøgående trafikk bes i overnevnte tidsrom om å være oppmerksomme på følgende fareområde:

Fareområde: Ett område er definert med følgende koordinater (DDMM.MM)
Område 1: «Thors hammer»:

 1. 6917.70N-01601.20E
 2. 6921.00N-01543.00E
 3. 6959.00N-01525.00E
 4. 6957.00N-01438.00E
 5. 7033.00N-01413.00E
 6. 7042.00N-01628.00E
 7. 7004.00N-01638.00E
 8. 7000.00N-01554.00E
 9. 6923.00N-01615.00E
 10. 6917.70N-01601.20E

Ved spørsmål eller avklaringer kontakt ATC på telefon 76 14 45 81 / 76 14 45 82.

Kart

English text:

Test firing will take place from Oksebåsen at Andoya in the period from September 23rd and September 27th. The firing will be conducted between 1400-2000 local time, in the announced period.

Maritime traffic is requested to be aware of the following hazard area:

Hazard area: One area defined by the following coordinates (DDMM.MM):

Area 1: «Thors Hammer 2019»:

 1. 6917.70N-01601.20E
 2. 6921.00N-01543.00E
 3. 6959.00N-01525.00E
 4. 6957.00N-01438.00E
 5. 7033.00N-01413.00E
 6. 7042.00N-01628.00E
 7. 7004.00N-01638.00E
 8. 7000.00N-01554.00E
 9. 6923.00N-01615.00E
 10. 6917.70N-01601.20E

Map